MVP vs MVP. All-Star 2017. #DifferentAngle. @flyguyjayo (red) vs @_.jwill_ (white) #hoopsinthesun ?: @shayzdayz