Brian

Last Game

Season Average

Brian • Per Game Stats

Games TM LG PTS FG FGA 3FG 3FGA FT FTA RB OFFRB AST TURN STL BLK FL MIN
RE2PECT vs Santas Savages

Santas Savages

5th Boro

4

2

2

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

Midland Bulls vs Santas Savages

Santas Savages

5th Boro

9

4

4

0

0

1

1

11

0

1

0

3

0

0

0

Azeem vs Santas Savages

Santas Savages

5th Boro

6

3

3

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

Santas Savages vs Two Headed

Santas Savages

5th Boro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

The Clams vs Santas Savages

Santas Savages

5th Boro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santas Savages vs Scott

Santas Savages

5th Boro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santas Savages vs Louisa

Santas Savages

5th Boro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brian • Career Stats

Season TM LG PTS FG FGA 3FG 3FGA FT FTA RB OFFRB AST TURN STL BLK FL MIN
27 Mar - 26 Jun(19 - 19)

Santas Savages

5th Boro

2

0.5

0.5

0

0

1

1

5.5

0

0

0

1

0

0

0

Career

2

0.5

0.5

0

0

1

1

5.5

0

0

0

1

0

0

0

bug_report